Bidrag från Jimmy Dahlstens fond

Under Leva & Fungera i Göteborg i april emottog Skota Hem ett bidrag från Jimmy Dahlstens Fond. Donationen går till att utrusta en Martin 16, tvåmans segelbåt, med en elektrisk modul som gör att båten kan manövreras av en person med mycket begränsad rörelseförmåga. Utrustningen kommer till Sverige under sommaren.
Det ska bli oerhört spännande att kunna erbjuda ett säkert och tillgängligt redskap för att komma ut i naturen för en ny del av vår målgrupp.

Skota-hem2
Bilden från överlämnandet visar Skota Hems grundare Claes Hultling samt Lena Jansson, ordförande i fonden och distriktschef för Sodexo Hjälpmedelsservice.