Parasegling

Parasegling är benämningen för seglingssport för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Segling kan utövas i en mängd olika båttyper, klasser och tävlingsformer vilket skapar möjligheter för personer med olika fysiska och psykiska förutsättningar att kunna delta, vara konkurrenskraftiga och vinna!

För den som vill prova på segling behövs nödvändigtvis inte någon specialanpassad båt utan många vanliga kölbåtar fungerar bra. Men för den som vill börja tävla inom ramarna för parasegling väljer lämpligen någon av de klasser som kappseglas internationellt. Just nu finns tre klasser på programmet för Para-VM. Det är enmansbåtarna 2.4mR och Hansa 303 samt tvåmansbåten RS Venture Connect. Det finns även fler klasser som kappseglas internationellt och som passar för personer med rörelsenedsättning men som kappseglas inkluderat.

2.4mR – Tvåfyran – för dig med rörelsenedsättning

För dig som har en rörelsenedsättning fungerar alla tre Para-VM-klasserna. Fördelen med 2.4mR är att det är en förhållandevis väl spridd klass över världen som i seglas helt inkluderat vid sidan av paraseglingen. Det skapar möjlighet för mer och bättre tävlings och träningsmöjligheter. Detta har bidragit till en väldigt hög nivå på seglingen i klassen. Vid öppna (inkluderade) VM i 2.4mR har runt 20% av deltagarna en funktionsnedsättning och placerar sig väl i toppen av resultatlistan. Detta är verkligen en klass som erbjuder segling på lika villkor.

Tvåfyran är en liten kölbåt, den kan varken välta eller sjunka vilket är goda förutsättningar för paraseglarna. Man behöver heller inte förflytta sig runt i båten under seglingen utan sitter på botten av båten och styr med händer eller fötter. Den kan relativt enkelt anpassas efter seglarnas specifika behov så att de kan få ut mesta möjliga av sin segling. Läs mer om Tvåfyran.

Hansajolle

Sedan nästan 20 år tillbaka finns på några klubbar runt om i landet Hansa jollar, de har främst använts av våra unga seglare men sedan Hansa 303 (storebror till Hanas 2.3) börjat etableras och även tagit plats som klass på Para -VM så har Hansajolle seglats av allt fler vuxna paraseglare. Hansajollen har ett tungt barlastcenterbord vilket gör den svår att välta. Den har även rullmast vilket möjliggör steglös revning av seglet så att det kan anpassas efter vindförhållanden och seglarens förutsättningar. Den fungerar för de flesta seglare och finns i olika utföranden och kan seglas ensam eller tillsammans med någon annan. Båten är en bra båt för att lära sig grundera inom segling. Läs mer om Hansajollen .

Seglare med synnedsättning

För seglare med synnedsättning finns inte så mycket målgruppsspecifik arrangerad segling i Sverige idag. Däremot finns det säkert en del seglare som har synnedsättning som seglar som del av kölbåtsbesättningar eller dylikt.

Internationellt finns det en del olika tävlingsmöjligheter, Blind Worlds och Blind Match Racing Worlds. De seglas med seende guider ombord, beroende vilken disciplin som avses får dessa guider vara mer eller mindre aktiva i arbetet ombord.

Du som vill kappsegla

Det finns massor med tävlingsmöjligheter för paraseglare, både specifika och inkluderade. Egentligen är möjligheterna nästintill obegränsade för den med det rätta drivet. I Tvåfyra-klassen arrangeras en rankingserie med upp till fem seglingar, varav en är SM varje år i Sverige. Det finns även flertalet regattor i Norden och Europa både inkluderade och specifika för klassificerade paraseglare. I Hansa-klassen finns det EM, VM och andra regattor i Europa årligen, varav fler är inkluderade.

Även Special Olympics, en tävling för idrottare med intellektuella funktionsnedsättningar, har segling på programmet.

Klassificering

För att få delta i specifika paraseglingsregattor så måste man klassificeras enligt ett av internationellt utarbetat system. Varje seglares fysiska förmågor bedöms i ett medicinskt och ett praktiskt båttest och poängsätts. För enmansklasserna behöver seglaren bara få ”minsta möjliga funktionsnedsättning” men den som vill vara del i en besättning får en siffra mellan 1-7 (1 är mest omfattande funktionsnedsättning). Detta görs för att skapa så rättvisa förhållanden som möjligt  för deltagarna.

Organisation

Det är Svenska Seglarförbundet som är ansvariga för all segling i Sverige, även paraseglingen. Parasport Sverige var inblandade i uttagning och representation när seglingen var en paralympisk sport. Aktiviteter sker i ett antal klubbar runt om i landet.

Stiftelsen Skota Hem drog igång parasegling i Sverige och spelar fortfarande en aktiv roll i  utvecklingen. Arbetet sker i samarbete med  SSF, klubbar och intresseorganisationer samt internationella kontakter.

2.4