Skota Hems finansiärer

2017 var det medicintekniska företaget Bactiguard Skota Hems huvudpartner.

Bactiguards VD Chrisitan Kinch säger: ”Vi ser mycket fram emot att stötta Skota Hem i deras gärning; att med seglingen som verktyg hjälpa personer med funktionsnedsättning att uppleva känslan av full frihet”

Läs mer om Bactiguard och deras verksamhet på: www.bactiguard.se

2013 finansierades verksamheten till stor del av ett omfattande bidrag från PostkodLotteriet – Lotteriet för en bättre värld.

Men vi fick även fått betydande medel från olika fonder, stiftelser och donationer från enskilda.

Rotarys föreningar i Saltsjöbaden och på Värmdö bidrar med generösa donationer. Insamlingen sker främst via en gemensam “båt-loppis” i början på säsongen men även genom andra interna aktiviteter vars avkastning doneras till Skota Hem.

Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) är värd för anläggningen i Saltsjöbaden och vi har ett mycket gott samarbete.

Under uppstartsåren bidrog Allmänna Arvsfonden med viktiga lönemedel, 2005-2007 bidrog de med medel till vår barn och ungdomssatsning.

Även Nacka kommun har varit en samarbetspartner sedan starten.

Näringslivet har under åren finansierat verksamheten till stor del. Skota Hem har/har haft samarbeten med många företag genom åren.