Stiftelsen Skota Hem

Postadress: Hotellvägen 9, 133 35 Saltsjöbaden

Besöksadress: Hotellvägen 9, 133 35 Saltsjöbaden

Tel: +46 8 717 39 59

E-post: info@skotahem.se 

Org. nr: 802013-2521