Intervju med Fia och Sara

Fälj länken till en intervju med Fia och Sara av ISAFs mediateam på plats i Melbourne!

http://www.foxsportspulse.com/assoc_page.cgi?client=1-10017-0-0-0&sID=298118&&news_task=DETAIL&articleID=38238244