ISAF Development Symposium Kapstaden 2014

Helgen 14-16 mars föreläste Emma som representant för IFDS på ISAF Development Symposium 2014 i Kapstaden.
54 personer från 24 av ISAFs medlemsländer deltog i ett mycket intensivt och intressant symposium. Mycket informationsutbyte och inspiration för att ge deltagarna kraft att ta nya tag på sin hemmaplan.
Alla nationer har sina svårigheter men de är inte unika. Anmärkningsvärt är att de nationer som håller på att starta upp seglingen som organiserad idrott har samma svårigheter generellt som vi inom idrott för personer med funktionsnedsättning har. Vi har mycket att lära av varandra.
Jag började den långa resan hem igen fylld av ny inspiration och nya idéer som jag hoppas få vara med att realisera i framtiden. Många lärdomar som vi kan ha nytta av på hemmaplan likväl som i det internationella perspektivet!

@ISAFDevelopment
@IFDSupdates