Om stiftelsen

Stiftelsen Skota Hem grundades 1987 av Claes Hultling, Pelle Gedda och Björn Wahlström. Verksamheten tog fart 1994 då Marit Söderström, en av Sveriges mest meriterade seglare, anställdes för att leda projektet ”Segling utan gränser” stöttat av Allmänna arvsfonden och Skandia. Under tre år reste man landet runt och besökte segelsällskap och klubbar, i samarbete med lokala rehabiliteringscenter och föreningar för personer med funktionsnedsättningar.

Runt stiftelsen har ett stort närverk bildats fyllt av personer med kunskap om och känsla för verksamheten. Idag finansieras verksamheten främst av bidrag från  olika fonder, Nacka kommun, företagssamarbeten och privata donationer. En lång rad företag har sponsrat Skota Hem genom åren liksom Allmänna Arvsfonden.

Idag består stiftelsens styrelse av ordförande Thomas Ehrner samt ledamöterna Thomas Gross, Claes Hultling, Roger Nilson, Agneta Skog Svanberg ANton Wahrby och Johan Hedberg.

”Det finns många bra former av parasport men själv tycker jag att segling i Tvåfyran står i en klass för sig. Vi idrottar och tävlar där på lika villkor som andra seglare. När man seglar lämnar man sin funktionsnedsättning kvar i land. Segling är frihet. Att med vindens hjälp klyva vattenspegeln i en båt är lycka.”

CLAES HULTLING Paralympisk seglare och en av stiftelsens grundare

”Känslan att styra ut på Baggen och se rullstolen kvar på bryggan, det är en frihet utöver allt annat.

Utan Skota Hem skulle mitt liv inte fyllas av samma glädje och livskvalitet. ”

MONICA ENGSTRÖM FEJLE seglare

“Vi vill få människor att växa! Vi vill inspirera till ökat mod, vilja och skapa möjligheter för människor att själva ta aktiv del i att höja sin livskvalitet. Få sporter inger samma frihetskänsla som just segling. För oss är det angeläget att låta personer med rörelsenedsättning under trygga former få vingar på vattnet!”

ANNCHRISTINE BECCARI Skandia, huvudsponsor 1993-2003