Sponsring – Hjälp oss att ge fler möjligheten  att känna lycka och frihetskänsla

Vi vill inleda ett samarbete med dig och din organisation för att främja en social gemenskap som skapar delaktighet och berikar oss båda. Skota Hem är en organisation som möjliggör segling för personer med funktionsnedsättning. Effekterna av våra aktiviteter är ökat självförtroende, självkänsla och större självständighet – vilket ger livsviktiga verktyg för ökad samhörighet och delaktighet. Vill du hjälpa till?

Ett samarbete kring segling som stärker både dina medarbetare och ditt varumärke

Segling är ett fantastiskt redskap för att öka såväl fysisk som mental hälsa. Oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte är det en källa till inspiration, glädje och frihet – som alla mår bättre av. Skota Hem har funnits i 20 år och vi har stor erfarenhet och kunskap kring seglingens positiva effekter. Vi har ett brett engagemang inom segling nationellt såväl som internationellt. Ett samarbete med oss leder till ett starkare varumärke, stoltare medarbetare, nöjdare kunder och bättre lönsamhet.

Vi söker partners som vill stötta verksamheten med ekonomiska medel så vi kan fortsätta arbetet med våra väl etablerade aktiviteter. Så att ännu fler personer med funktionsnedsättningar kan känna sig lyckliga och fria.

Låt oss träffas och få berätta mer om hur ett samarbete kan bli värdefullt för oss båda.