RIKTLINJER FÖR SKOTA HEMS VERKSAMHET

SÄSONGEN 2021

 

Skota Hems verksamhet är liksom resten av samhället påverkat av Cornavirusets framfart. Vi följer noga utvecklingen och tar löpande del av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet, Svenska Seglarförbundet och World Sailing. Dessa påverkar i viss mån våra aktiviteter men vi är fast övertygade om att i anpassad form bedriva viss verksamhet säsongen 2021. Begränsningarna påverkar främst tävlingsmöjligheterna. Träning utomhus är tillåten så länge den kan ske smittsäkert. Och att göra det kommer an på oss alla.

Säsongen kommer präglas av FLEXIBILITET, ANSVAR, ÖMSESIDIG RESPEKT och FRIVILLIGHET

 

Vi ber samtliga deltagare följa de riktlinjer vi sammanställt.

  • Så gott som all verksamhet kommer att bedrivas utomhus, även ombyte, samling och genomgång. Toalettbesök är undantagna. Vi ber alla deltagare att komma väl förberedda.
  • Aktiviteter kommer att ske i små grupper
  • OK med sen avbokning pga sjukdom
  • Ta med egen utrustning, regnkläder, handskar, flytväst om du har.
  • Vid kurser ombeds alla ta med egen lunchmatsäck  att äta på altanen.
  • Personlig hjälp sköts av seglarens assistent eller medföljande anhörig så långt det går. I den mån något moment måste utföras av Skota Hems personal avgör denna om det är rimligt. Ömsesidig användning av skyddsutrustning kan då vara aktuell.
  • Seglingen kommer i första hand att ske i enmansbåtar, andra alternativ efter diskussion mellan seglare och aktivitetsansvarig.

 

Vi påminner er även att följa allmänna rekommendationer:

  • 1,5 meters avstånd
  • Noggrann handhygien
  • Stanna hemma vid förkylningssymptom

 

Har du frågor kontakta verksamhetsansvarig eller våra styrelseledamöter tillika medicinska expertis: Claes Hultling och Roger Nilson.