Fortsatt utbyte med Adalar, Prinsöarna

Skota Hem har tillsammans med en delegation från Nacka Kommun varit på Prinsöarna i Maramissjön, Turkiet, under vintern. Som vänort till Nacka Kommun kommer det ske ett utbyte  av tjänster och inpiration inför sommaren 2012. Intentionen är att sprida vårt budskap att segling fungerar för alla, till intresserade på ortens båtklubb. I maj kommer en motsvarande grupp till Sverige för att se hur det fungerar för oss. Vi upplevde att Tutkiet som land, har långt kvar till att nå upp till de nivåer av funktionalitet för personer med funktionsnedsättningar som vi har i Sverige. Men vi uppmuntrar verkligen den besökta båtklubben att satsa,  då vädret under sommartid är optimalt för segling.