Hjälp oss att fortsätta segla

Trots goda tider saknar vi finaniering av vår omtyckta verksamhet. Därför måste vi även i år begränsa vårt utbud av aktiviteter, det är finansieringen, inte efterfrågan, som satt oss i denna situation. Föratt skapa forutsättningar för fler att få komma ut till oss och segla, erbjuder vi nu företag, organisationer eller enskilda att hjälpa till genom att bidra ekonomiskt till genomförandet av en eller flera aktiviteter.

Läs mer om detta på var hemsida eller slå oss en signal. Du kanske inte har möjlighet sjaäv men vet någon som skulle kunna bidra? Berätta om möjligheterna eller kontakta oss så att vi kan vidarebefodra informationen!