Medlemsskap 2012

Nu är det hög tid att förnya ditt medlemsskap i Skota Hem club. För aktiva seglare krävs medlemskap för att få delta i våra aktiviteter. Vi välkomnar naturligtvis även stödmedlemmar, allra helst i dessa för oss ekonomiskt tuffa tider. Använd bifogat inbetalningskort eller betala in 250 kr (plus frivilligt bidrag) till pg 834 19 23-4.