Sara och Jonathan på internationell tränarutbildning!

Lite i sista minuten fick Sverige inbjudan att skicka tränare till Sardinien på utbildning. Kursen var den första för tränare i Internationella Seglarförbundets nya “Inclusion Development Program” i linje med förbundets nya strategi att inkludera en bredare målgrupp.

Utbildningsprogrammet är en utveckling av tidigare “Parlympic Development Program”. Den uppdaterade varianten har inte bara fått ett nytt namn utan även delats in i tre olika moduler; Foundation, Coaching och Performance. Foundation är för personer/ organisationer som vill få inspiration och kunskap kring hur de kan bygga upp en inkluderande seglingsverksamhet i stort och smått. Coaching är utveckling av tränare som vill arbeta mer inkluderande med seglare med olika typer av funktionsnedsättning. Den sista modulen, Performance, är inriktad mot seglare och kommer hållas i samband med stora event och inkludera seglare som inte har tillgång till egna coacher eller har möjlighet till högoktanig träning på hemmaplan. Programmet är i sin linda med det är så spännande att vi får vara med från början.

Från Sverige reste Sara Sandberg och Jonathan Åhlander som båda är aktiva på Skota Hem. Även om det kanske var väl överkvalificerade så fick de båda ut mycket av kursen, framförallt inspiration att fortsätta att arbeta med våra fantastiska seglare!

Kursen genomfördes i Cagliari, alldeles invid basen för Rossa Lunas Americas Cup-satsning, som kursdeltagarna även fick besöka. Under veckan blandades teori med praktik och utmaning efter utmaning tacklades av gruppen. Faktumet att det hela genomfördes i “Italian time” och dessutom utmanades av det faktum att alla inte hade ett gemensamt språk gjorde det svårt att hinna med allt som planerats. Men samtidigt som det kan konstateras att det finns mycket att lära och utveckla så kom två svenska tränare hem med ny inspiration och ambitioner inför säsongen 2024 –tutto ciò che volevamo!