Seglingen ingen medaljsport på Paralympics i LA 2028

Den 25 januari föll domen, då höll IPC (Internationella Paralympiska Kommittén) det ödesmättade mötet för att fastslå vilka av de 33 ansökande sporterna som ska få vara med vid Paralympics i Los Angeles 2028. En av de sporter som ansökt är segling. Sporten åkte ut efter Rio 2016 och sedan dess har arbetet pågått för en återkomst. Inför LA 2028 annonserade IPC att alla sporter skulle behöva ansöka och bevisa att de fyller samtliga kriterier IPC satt upp. Grundkriterierna handlar om sportens utbredning, hur inkluderande den är för olika typer och omfattning av funktionsnedsättningar och kön. World Sailing (Internationella Seglarförbundet) har tagit denna ansökan på största allvar och ansträngt sig till det yttersta, dels för att på alla sätt bevisa att vi fyller samtliga grundkriterier och dels skapat ett surr kring paraseglingen som en viktig och självklar del av sporten. Men de största insatserna har skett innan och vid sidan av själva ansökan. Nämligen allt arbete för att sprida, bredda och utveckla paraseglingen genom att rekommendera båtar, skapa utbildningstillfällen och evenemang etc.

Seglingen blev inte en av idrotterna 2028 men vi gratulerar de sporter som tagit plats på det Paralympiska programmet i Los Angeles! Det är tjugotvå sporter, hundratals medaljer och tusentals idrottare som nu är ett steg närmre ytterligare ett fantastiskt event.

Sedan 2016 har paraseglingen etablerat en stabil grund och kommer garanterat att fortsätta utvecklas och blomstra. Kanske är vi inte redo för Paralympics, eller Paralympics kanske inte är redo för oss?! För den nivå av inkludering som seglingen kan erbjuda är långt mer progressiv än den IPC beskriver. Paraseglare kan inte bara tävla mot varandra på lika villkor. I rätt båt kan de ta sig an och vinna mot vem som helst. Det är unikt på riktigt. Så framåt och uppåt paraseglare, säsongen 2023 och framtiden erbjuder massor med fantastiska seglingsmöjligheter även om vår dröm om Paralympics nu skjutits ytterligare fyra år framåt.

IPC har ännu inte kommunicerat orsaken till avslaget men har erbjudit oss ett möte för återkoppling på ansökan. Först efter det kan vi till fullo ta in detta beslut och se framåt, se om det finns något vi kan och vill göra för att passa in i IPC:s vision. Även om vi tycker vi gjort vad vi kunnat som idrott och förbund för att visa hur vi skulle kunna bidra till IPC:s målsättning att till LA 2028 skapa ett konkurrenskraftigt och attraktivt program som belyser den paralympiska rörelsens mångfald så måste vi vara självkritiska. Viss återkoppling har vi fått under ansökningsprocessen och det är lätt att tro att den har att göra med avslaget, trots att vi tyckte att vi hade bra klargöranden. Jag landar i en känsla att vi trots allt engagemang ändå inte lyckats ge IPC en grundförståelse för vår sport, hur seglingen är organiserad och hur dess enorma bredd skapar möjligheter för alla.

Det är med djup besvikelse vi tar emot budskapet med beslutet om att vi fortsatt står utanför. Trots att sporten utövas i fler nationer och på fler kontinenter än minimum. Trots att vi erbjuder ett tävlingsupplägg med lika många kvinnor som män samt garanterar en önskvärd mängd deltagare med mer omfattande funktionsnedsättningar. Trots att vi har utvecklat vår klassificering och organisation för att vara 100 % i linje med IPC:s krav. Trots att vi gjort allt i vår makt så valdes vi alltså bort. Det är extremt tråkigt men det enda som gör att det blir lättare att bära är att vi vet att vi inför denna ansökningsomgång verkligen gjort allt vi kunnat. Det är oklart hur avslaget kommer påverka seglare och nationer men solklart är att det inte förändrar seglingens otroliga förmåga att få idrottare att prestera på sitt max, till inkludering, till full frihet!

Som svensk är jag extremt stolt över det starka engagemang som utvecklats tack vare samarbete mellan olika parter inom svensk segling. Tillsammans har bl.a. Svenska Seglarförbundet, KSSS och Skota Hem tagit viktiga kliv framåt för paraseglarna i Sverige och Norden. Vi befinner oss på en fantastisk plats just nu, något vi tillsammans med våra fantastiska seglare ska se till att förvalta! Vi börjar med att se fram emot den stundande säsongen då paraseglarna är med på seglingens samlade VM i Nederländerna. Vi siktar på svenskt deltagande i samtliga klasser!

Emma Hallén
Verksamhetschef Stiftelsen Skota Hem, ledamot Para World Sailing Committee och internationell representant för Parasegling Svenska Seglarförbundet